CODEGA
Marco xurídico
Natureza xurídica
Fins
A PROFESIÓN
Marco xurídico
Acreditacións legais
COLEXIADOS
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Outras Provincias
NOVAS
LIGAZÓNS
AVISO LEGAL
CONTACTO


NOVAS
19-2-2010
  Aprobados os Estatutos definitivos de CODEGA
  Aprobados os Estatutos definitivos de CODEGA
Decreto 16/2010, de 11 de Febreiro, polo
que se aproban os Estatutos do Colexio
Profesional de Detectives Privados e Privadas
de Galicia.


5-4-2014
12:00:00 


29-9-2015
13:00:00 


19-2-2016
 


2-12-2016
12:00:00 


 


   
  DESTACADOS
NUEVO CERTIFICADO COLEGIAL El Carnet Colegial