CODEGA
Marco xurídico
Natureza xurídica
Fins
A PROFESIÓN
Marco xurídico
Acreditacións legais
COLEXIADOS
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Outras Provincias
NOVAS
LIGAZÓNS
AVISO LEGAL
CONTACTO


NOVAS
1-3-2008
 


19-2-2010
  Aprobados os Estatutos definitivos de CODEGA
  Aprobados os Estatutos definitivos de CODEGA
Decreto 16/2010, de 11 de Febreiro, polo
que se aproban os Estatutos do Colexio
Profesional de Detectives Privados e Privadas
de Galicia.


5-4-2014
 


29-9-2017
 


16-4-2019
  Modelo de Libro-Rexistro, aprobado por Orde INT/318/2011, do 1 de febreiro (Anexo VII)


7-1-2020
  INFORMACIÓN A PROFESIONAIS E PARTICULARES
  Atópase dispoñible un documento descargable (actualizado) que contén información relativa á profesión do detective privado, tamén inclúe imagenes do carné colexial e da tarxeta profesional que nos identifica como profesionais dependentes do ministerio do interior. É posible visualizar os carnés nos que adoitan ampararse os intrusos, desta forma calquera particular ten á súa disposición a información necesaria para identificar correctamente a un detective privado.


7-6-2022
12:00:00 
  O vindeiro día 2 de xullo celebrarase a XIV Asemblea Xeral Ordinaria de CODEGA, como punto principal da orde do día serán as eleccións para a renovación dos cargos da Xunta de Goberno.


15-6-2022
12:00:00 


 


   
  DESTACADOS
¿QUIENES SOMOS? NUEVO CERTIFICADO COLEGIAL El Carnet Colegial