CODEGA
Marco xurídico
Natureza xurídica
Fins
A PROFESIÓN
Marco xurídico
Acreditacións legais
COLEXIADOS
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Outras Provincias
NOVAS
LIGAZÓNS
AVISO LEGAL
CONTACTO


DESTACADOS

¿QUIENES SOMOS?
Somos profesionais da investigación que cumprimos os requisitos legais para o exercicio da profesión de Detective Privado en España (os de maior esixencia académica de Europa). Superamos os estudos universitarios de 3 anos (180 créditos),ademais de reunir os requisitos que esixe a Lei 23/92 de 30 de Julio ,de Seguridade Privada.

 


   
  DESTACADOS
¿QUIENES SOMOS? NUEVO CERTIFICADO COLEGIAL El Carnet Colegial