CODEGA
Marco xurídico
Natureza xurídica
Fins
A PROFESIÓN
Marco xurídico
Acreditacións legais
COLEXIADOS
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Outras Provincias
NOVAS
LIGAZÓNS
AVISO LEGAL
CONTACTO


DESTACADOS

El Carnet Colegial
O Carnet Colexial e unha tarxeta persoal e intransferible que acredita a condición do seu titular como Colexiado do Ilustre Colexio Profesional de Detectives Privados e Privadas de Galicia (CODEGA), segundo a Lei 1/2008 de data de 17 de Abril de 2008 da Xunta de Galicia.


 


   
  DESTACADOS
¿QUIENES SOMOS? NUEVO CERTIFICADO COLEGIAL El Carnet Colegial