CODEGA
Marco xurídico
Natureza xurídica
Fins
A PROFESIÓN
Marco xurídico
Acreditacións legais
COLEXIADOS
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Outras Provincias
NOVAS
LIGAZÓNS
AVISO LEGAL
CONTACTO


A PROFESIÓN Marco xurídico

Marco xurídico da profesión

O Real Decreto 23/1994, de 30 de xullo (e outros posteriores de modificación) desenvolveron os Regulamentos previstos na Lei sectorial ditando as disposicións necesarias para o cumprimento e aplicación da Lei de Seguridade Privada.

Para a habilitación profesional, ademais de cumprimentar outros requisitos legais, os Detectives Privados españois (os de maior esixencia académica en Europa), precisan superar os estudos de 3 anos (180 créditos), que se imparten en distintas universidades.


 


   
  DESTACADOS
¿QUIENES SOMOS? NUEVO CERTIFICADO COLEGIAL El Carnet Colegial