CODEGA
Marco xurídico
Natureza xurídica
Fins
A PROFESIÓN
Marco xurídico
Acreditacións legais
COLEXIADOS
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Outras Provincias
NOVAS
LIGAZÓNS
AVISO LEGAL
CONTACTO


A PROFESIÓN Acreditacións legais

Acreditacións legais
- Tarxeta de Identidade Profesional (TIP).- Emitida por la Dirección Xeral da Policía do Ministerio do Interior.
Acredita a condición profesional de Detective Privado legalmente habilitado.

- Carné Colexial.- Emitido por CODEGA
Identifica ao titular na súa calidade de Colexiado de CODEGA. Calquera profesional con despacho no ámbito de Galicia ten a obriga, para poder exercer, a súa pertenza a CODEGA.

- Certificado Colexial.- Emitido por CODEGA
Certifica que, o informe que o contén, foi emitido por un Colexiado de CODEGA. A utilización do CERTIFICADO é unha obriga do Colexiado e unha garantía para o cliente.


 


   
  DESTACADOS
¿QUIENES SOMOS? NUEVO CERTIFICADO COLEGIAL El Carnet Colegial